Millioner til bekæmpelse af spilafhængighed

Udgivet 20/04/2023
Indsatsen styrkes betydeligt, med særlige puljer til forskning i spilafhængighed og information
Millioner til bekæmpelse af spilafhængighed

Med 30 mio. kr. sat af til at bekæmpe spilafhængighed, i 2023 til 2025, er indsatsen betydeligt styrket. Nu øremærkes første portion målrettet information til børn og unge, og til forskning i spilafhængighed.

Spillemyndigheden bestilte sidste år, en rapport hos Rambøll. Den skulle afdække danskernes spil, og dens resultater viser at næsten 500.000 danskere, har en eller anden form for pengespilsproblemer.

Tallet er næsten en fordobling, siden 2016 og det bekymrer og vækker til styrket indsats mod spilafhængighed fra politisk side. Her på Gratischancer er vi også meget optaget af, at spil skal være sjovt, og du kan læse mere om ansvarligt spil her.

Derfor blev der afsat 10 mio. kr. årligt, i forbindelse med aftalen Nedbringelse af danskernes gæld til det offentlige.

Skatteminister Jeppe Bruus siger: “Udviklingen vi ser på spilområdet, er stærkt bekymrende. Spilafhængighed kan have store og langvarige konsekvenser for de involverede, og vi har en særlig forpligtigelse til at beskytte børn og unge og andre udsatte grupper. Derfor er der behov for, at vi både styrker informationsindsatsen over for børn og unge og forskningen i spilafhængighed. Og jeg er glad for, at vi nu tilfører flere ressourcer til indsatsen.

2023-midlerne skal fordeles ud på fire alternativer:

  1. Forskning i spilafhængighed – 5 mio. kr. En særlig ansøgningspulje til forskning i spilafhængighed, oprettes ved Indenrigs- og Sundhedsministeriet.
  2. Spillemyndigheden får 2,5 mio. kr. til en landsdækkende kampagne om pengespil.
  3. Spillemyndigheden får endvidere 1,5 mio. kr. til at udvikle en national platform for oplysning om spilafhængighed.
  4. 1 mio. kr. skal bruges til opstart af en fælles nordisk undersøgelse om spilafhængighed.

Til foråret forventer Skatteministeriet at påbegynde et nyt forløb, hvor partierne i regeringen, skal drøfte yderligere initiativer, der kan løse udfordringerne med spilafhængighed.